Tag:

Bưu thiếp cổ Việt Nam

TTCT - Trong suốt gần một thế kỷ Pháp thuộc, những hình ảnh đất nước còn lưu lại chủ yếu là những bức tranh mộc bản (1), những hình ảnh trong sách, báo chí và những tấm bưu thiếp. Xuất hiện vào đầu thế kỷ 20, những tấm bưu thiếp cổ Việt Nam dính liền với cuộc đời của một con người: Pierre Dieulefils.