Tag:

Cá vàng

TTCT - Trong một bữa cơm khách, món gỏi củ hủ dừa bị thừa mứa. Vụ này lỗi hoàn toàn do tôi. Nghĩ đây là món lạ, tôi gọi để đãi khách - một nhà tâm lý học người nước ngoài.