Tag:

Cá vây tay

TTCT - Thông thường loài cá không có phổi. Nhưng cá vây tay (cœlacanthe) lại mang đến bất ngờ cho các nhà khoa học thuộc nhóm nghiên cứu Brazil và Pháp, khi ngày 15-9-2015 họ công bố trên tập san Nature Communications rằng loài cá sống dưới đáy biển sâu này còn lưu giữ một tàn tích của cơ quan hô hấp.