Tag:

Cách mạng công nghệ

TTCT- Chớp mắt một cái là mùa thu của năm 2015 đã lại về. Theo bản năng nghề nghiệp, tôi bắt đầu sắp xếp, tra cứu lại sổ tay để “tổng kết” một năm và chuẩn bị “định nghĩa” cái hiện thực sắp biến mất này. Và tôi kịp nhận ra rằng: thời gian thì trôi qua nhưng các vấn đề dường như vẫn còn nguyên vẹn.