Tag:

Cái biển báo

TTCT - Nếu thử làm một so sánh giữa những câu trên biển báo: “Có ai đó luôn yêu bạn. Hãy lái xe cẩn thận” hay “Hãy để mọi người cùng về nhà an toàn”  với  “An toàn là bạn, tai nạn là thù”... bạn sẽ thích cái nào hơn?