Tag:

Cái bóng Trung Quốc

TTCT - Dù đó là con đường tơ lụa mới, những sáng kiến tự do thương mại với Trung Quốc là trọng tâm, các tranh chấp lãnh thổ và lãnh hải, mối quan hệ với Mỹ của từng nước trong khu vực, hay cả tương lai của khối ASEAN..., cái bóng Trung Quốc phủ lên gần như mọi vấn đề lớn của khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong năm 2016.