Tag:

Cái khiên trên biển đông

TTCT - 63 năm trước, tức bảy năm sau Thế chiến thứ hai kết thúc, với sự giải giới quân đội Thiên hoàng, lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản được thành lập. 62 năm sau, lực lượng này đang đảm đương nhiệm vụ gì, như thế nào?