Tag:

Cái nhìn má tôi

TTCT - Thời gian làm thay đổi quan niệm, suy nghĩ tùy theo hoàn cảnh - câu đó từ má tôi, một người ngày xưa luôn có cái nhìn không thiện chí với ông nội trợ?