Tag:

Canh cánh sợ con

TTCT - Bạn tâm sự, chúng trái khoáy vô cùng, ương bướng kỳ quặc, họ phải vừa canh chừng, vừa dỗ dành, vừa nín nhịn chịu đựng vì chỉ cần sơ sểnh chút là chúng sa ngã vào bao chiêu trò đầy rẫy ngoài xã hội.