Tag:

Cánh đồng ngoại ô

TTCT - Ở trọ xa thì nhiều bất tiện. Nhưng bù lại, mỗi sáng có một niềm vui nhỏ là được chạy xe qua cánh đồng rộng ngập nắng này.