Tag:

Cánh hữu châu Âu

TTCT - Khắp thế giới phương Tây, chủ nghĩa dân túy và các phong trào cực hữu đang trỗi dậy mạnh mẽ sau chiến thắng của Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.