Tag:

Cánh mật đìu hiu

TTCT - Đến hẹn lại lên, mùa đông năm nay tôi lại làm một chuyến chớp nhoáng qua Hà Giang và lại quen thói dõi theo mùi hương mật bạc hà. Mới qua Yên Minh, gặp mấy trại ong đầu tiên ven núi.