Tag:

Canh tân Trung Quốc vĩ đại

TTCT - Cuối cùng, năm 2019 cũng kết thúc với vài diễn biến tạm gọi là “có hậu”, như vòng 1 đàm phán thương mại Mỹ - Trung kết thúc với một thỏa hiệp, bỏ phiếu ở Anh chấm dứt cuộc tranh cãi Brexit hay không Brexit. Tuy nhiên, chính những diễn biến đó cho thấy thế lấn át của xu hướng tư duy và hành động đơn phương, bất chấp những hô hào đa phương, cả về kinh tế lẫn chính trị và quân sự.