Tag:

Cao thảo

TTCT - Ở trên căn hộ mười chín có một tổ chim câu nhỏ. Bà già Quế rất ghét tổ chim câu này. Ngày nào bà cũng leo cầu thang lên gác mái tìm cách phá tổ, thậm chí có bữa bà còn cầm theo một cây gậy dài chọt cho rớt tổ chim câu.