Tag:

Cao thịt bò

TTCT - Đó là tên một trang web (www.zccw.info) ra đời từ tháng 6-2011 ở Trung Quốc, nhưng đến đầu tháng 5 vừa qua lượng truy cập mới tăng lên chóng mặt, mỗi ngày có hơn 650.000 lượt truy cập.