Tag:

Carlos Dunga

TTCT - Có thể dự báo gì về kỳ World Cup 2010? Gần như chắc chắn, đó là sự thay đổi về bản chất của bóng đá Brazil và “nỗi khổ nhà giàu” của châu Âu.