Tag:

Cát Tiên

TTCT - Theo quốc lộ 1A rồi rẽ vào quốc lộ 20 hướng về TP Đà Lạt, chúng tôi vượt qua khoảng 150km từ TP.HCM để một lần nữa về thăm vườn quốc gia (VQG) Cát Tiên, nơi được xem là điểm nóng về đa dạng sinh học bởi tác động của những dự án thủy điện được nhắc đến nhiều trong năm 2011.