Tag: Cây gừa tàu

TTCT - Em tôi trọ ở nơi này thuộc loại thâm niên: chín năm! Trong chín năm ấy làm vừa đủ sinh nhai, có vui có buồn, nhìn lại vẫn trắng tay, hoàn lại y như lúc đầu mới đến...