Tag:

Trồng rừng trong thành phố

TTCT - Shubhendu Sharma nghĩ rằng thị dân không cần phải lái xe hàng mấy chục cây số tới vùng núi hay nông thôn thì mới được kết nối với thiên nhiên. Anh nghĩ họ thậm chí còn không phải ra khỏi nhà.