Tag:

Cha mẹ con

Một cuộc trao đổi là gì, đó có phải là tiếng nói từ hai phía? Nếu không, đó có thể là cuộc trò chuyện giữa hai thế hệ trong nhà tôi.