Tag:

Cha mẹ già

TTCT - Ngoảnh đi ngoảnh lại, cha mẹ đã già... Những nỗi cô đơn riêng lẻ ngồi lại bên nhau ở tuổi xế chiều dẫn tôi về tới góc trang trọng nhất trong ngôi nhà của người Việt - nơi ta tưởng nhớ đến cha mẹ và tổ tiên. Ở nơi đó, ai cũng từng cúi đầu mong muốn mình được thanh thản, không phải hối hận vì một điều gì đó khi nhìn thấy mẹ cha...