Tag: Chân dung Việt Nam

  • TTCT
  • 2/9/2015
  • 644 từ

TTCT- Trong một hiện tại của đổi thay từng ngày, một Việt Nam cần mẫn, bươn chải, vừa chất chứa ưu tư vừa đầy ắp hi vọng và lạc quan vẫn hiện lên mỗi lúc một rõ nét qua những gương mặt người.