Tag:

 Lối tắt cho nền hòa bình bền vững

TTCT - Châu Á của năm 2017 đã trở thành động lực phát triển kinh tế toàn cầu, với những nền kinh tế lớn thứ hai (Trung Quốc) và ba (Nhật Bản) của thế giới, và là khu vực tăng trưởng nhanh nhất (5,5% so với 3,6% của cả thế giới). Tuy nhiên, về mặt chính trị, những bước tiến đã không được ấn tượng như thế.