Tag:

Thư Paris: Trong mất mát, người Pháp vẫn lãng mạn và thực tế theo cách riêng

TTCT - Người ta bắt đầu tranh luận về việc tìm kiếm đá tảng và gỗ sồi, quy tụ và đào tạo gấp các thợ đẽo đá và thợ mộc chuyên làm mái có chuyên môn cao, đặc biệt có hiểu biết về tay nghề của thế kỷ 12 và 13, việc tạm trưng bày kho báu quý giá kia ở các bảo tàng lớn như Louvre...