Tag:

Chết ở Venice

TTCT - Một nhà văn lớn như William Faulkner để lại di sản gì, nhất là khi ông vẫn thường thách thức độc giả bằng những dòng độc thoại thao thao bất tuyệt?