Tag:

Chỉ còn 4 ngày

TTCT - Không gian khá hẹp, chỉ là một nhà hàng và vài căn phòng nhỏ. “Hẹp” hơn nữa là trong đầu/tim của vài con người. Thời gian là 40 năm. Con số 4 đó là một ám ảnh, một biểu tượng, một bóng ma vô hình vô ảnh mà dường như phơ phất bùa chú suốt khoảng cách xuyên đại dương và quãng thời gian 40 năm (*).