Tag:

Chi hà

TTCT - Không phải ngẫu nhiên mà người phương Tây gọi võ học phương Đông là “martial arts”, tức là ngoài yếu tố “võ” - “martial”, họ còn nhìn thấy yếu tố của một “nghệ thuật” - “arts” trong đó.