Tag:

Chỉ số giá cả dược phẩm quốc tế

TTCN - Những ngày qua, tại phiên chất vấn Quốc hội, các đại biểu đã có phần tranh luận rất gay gắt và quyết liệt những vấn đề xoay quanh giá thuốc, kiểm soát giá thuốc. Giá thuốc có kiểm soát được không? Chúng ta hãy nghe câu trả lời từ những thầy thuốc không biên giới: WHO, UNICEFT, MFS.