Tag:

Chiang Mai

“Hoa hồng phương bắc” là mỹ danh của Chiang Mai (Thái Lan). Miền đất lịch sử, một trong những kinh đô đầu tiên của Thái Lan này không chỉ nổi tiếng vì những di tích lịch sử quý giá gần cả thiên niên kỷ tuổi tác mà còn vì thiên nhiên tươi đẹp.