Tag:

Chiến dịch không khí sạch Việt Nam

TTCT - “Chúng ta cần nhiều chiến dịch về không khí sạch để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng với thông điệp: “Không khí sạch, món quà xanh, gia đình khỏe mạnh” - bà NGỤY THỊ KHANH, giám đốc Trung tâm Phát triển sáng tạo xanh (GreenID), người được Quỹ môi trường Goldman (Mỹ) vinh danh “Anh hùng môi trường” năm 2018, trò chuyện với TTCT về vấn đề môi trường của năm.