Tag:

Chiến tranh hạt nhân

TTCT - Đúng ngày “cá tháng tư” năm nay, Bình Nhưỡng đưa ra một thông điệp kép: “Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên sẽ đẩy mạnh cả xây dựng kinh tế lẫn phát triển hạt nhân như là một phần của đường hướng chiến lược mới...” (1).