Tag:

Chiến tranh tôn giáo

TTCT - Dù muốn hay không, cuộc thảm sát tối 13-11 cũng chính là một cuộc khủng bố nhân danh tôn giáo, dẫn đến cái chết của ít nhất 129 nạn nhân cùng thương tích cho 352 thường dân vô tội.