Tag:

Chiến tranh vũ trụ

TTCT - Với một câu chuyện xảy ra “rất lâu về trước ở một thiên hà xa xôi”, rất nhiều công nghệ trong loạt phim đình đám Star wars thật ra rất gần gũi với những công nghệ hiện có trên Trái đất hiện giờ.