Tag:

Chiếu phim

TTCT - Đều đặn mỗi năm, từ đầu năm đến đầu mùa mưa bão vào tháng 9, bốn thành viên trong đội chiếu bóng miền núi số 1, thuộc Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng Quảng Trị, đi chiếu phim phục vụ đồng bào dân tộc ít người vùng sâu vùng xa của các huyện miền núi Vĩnh Linh, Đakrông, Hướng Hóa.