Tag:

Chiếu tướng

TTCT - Bia đã hết. Ông anh vợ tôi xoay người trên ghế, nét mặt bần thần như đang muốn nói điều gì nhưng chưa dám. Bỗng mặt anh ta đỏ bừng, đấm mạnh tay xuống mặt bàn, nói như rít qua kẽ răng: