Tag:

Ngỗng Canada và Điên điển Việt

TTCT - Dịch COVID-19 khiến tôi bị “chôn chân” ở Canada mấy tháng liền, chưa biết ngày nào mới quay về được Việt Nam. Những ngày lang thang ở xứ Calgary, bỗng dưng tôi nghĩ nhiều về hai loài thủy cầm ở đây và ở xứ mình: ngỗng và điên điển…