Tag:

Chính sách ông Trump

TTCT - Rất có khả năng thế giới sẽ đi vào một giai đoạn căng thẳng thương mại toàn cầu kéo dài, thỉnh thoảng bùng lên xung đột vì thuế hay rào cản cho một sản phẩm cụ thể nào đó. Tức sẽ không có chiến tranh thương mại nhưng cũng chẳng có thương mại trong hòa bình.