Tag:

Chịu mặn

TTCT - Các kỹ sư huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) gọi là lúa “biến đổi khí hậu”, còn theo cách nói của nông dân là “bờ đê ca hát”, có người lại diễn dịch là “bắt đầu khá hơn”.