Tag:

Chợ chạy

TTCT - Bạn hỏi tôi giờ này cái chợ “chạy” lam lũ xóm biển đã chạy đến đâu? Bạn nói Sài Gòn của bạn cũng có những cái chợ chạy như thế nhưng nó sặc mùi phố thị, bán mua bon chen không giống cái chợ chạy lầm lụi, quê mùa, chân chất như miệt đồng Cà Mau quê tôi.