Tag:

Chờ già

LTS: Từ bài viết của tác giả Hằng Nguyễn, TTCT mời bạn tham gia loạt “Câu chuyện cuộc sống” mới bắt đầu từ số này. Cách đặt vấn đề này có gây “sốc” cho bạn? Chúng ta có đang quá “kính già” mà quên “trọng trẻ”? Liệu có hay không sự “kỳ thị tuổi tác” quanh ta?