Tag:

Chỗ ngồi cô đơn

TTCT - Đó là vị trí của Jordon Steele-John, người ở tuổi 23 trở thành thượng nghị sĩ trẻ nhất trong lịch sử nước Úc vào tháng 11-2017, đại diện cho bang Tây Úc.