Tag:

Chợ người trong bệnh viên

TTCT - Dưới gốc cây bàng trước cửa nhà 2 của Bệnh viện Việt - Xô, trên những chiếc ghế đá luôn có một tốp người ngồi chờ đợi - một cái chợ người. Họ ở đây, 24 giờ mỗi ngày để chờ những bệnh nhân điều trị dài ngày. Đó là những người trông bệnh nhân thuê.