Tag:

Chơi cùng con

TTCT - ​Tôi trộm nghĩ rằng nếu có đứa trẻ nào không mê điện thoại, ấy là vì em bé ấy chưa từng được tiếp xúc với điện thoại thông minh và nhất là chưa từng thấy anh, chị hoặc bạn cùng tuổi chơi game trên điện thoại.