Tag:

Chơi hè

Nhận tin nhắn qua sổ liên lạc điện tử của trường mời học sinh tham dự các câu lạc bộ thể thao, khoa học, robot trong mùa hè, bà mẹ hớn hở nói với con trai: “Đăng ký lớp nào đi con!”. Chẳng ngờ nó nhún vai: “Mùa hè là của con, mẹ để con tự quyết đi!”.