Tag:

Chống đôla hóa

TTCT - Ngân hàng Nhà nước đang tính đến chuyện buộc người gửi ngoại tệ ở ngân hàng phải trả phí, một chính sách nhắm đến việc giảm đôla hóa trong nền kinh tế. Việc này sẽ tác động đến đồng tiền tết kiệm ra sao?