Tag:

Chống IS

TTCT - Nhìn lại năm 2015, chúng ta không quên vụ tấn công khủng bố ở Paris. Nhưng theo tôi, Paris chỉ là một sự kiện rất nhỏ trong tổng thể khủng bố, bởi vì ít nhất 95% số người thiệt mạng vì khủng bố ngày hôm nay là ở Trung Ðông, Syria, Iraq, Pakistan, Afghanistan, Nigeria, chứ không phải ở châu Âu.