Tag:

Chống tác hại rượu bia

Dự luật phòng, chống tác hại của rượu bia dự kiến được thông qua tại kỳ họp Quốc hội thứ 7 này (từ 20-5 đến 14-6), trong sự quan tâm đặc biệt của cử tri, giữa bối cảnh tai nạn giao thông do rượu bia tăng, xu hướng tiêu thụ rượu bia tại Việt Nam cũng tăng. TTCT trao đổi với phó viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách y tế Vũ Thị Minh Hạnh.