Tag:

Chống toàn cầu hóa

TTCT - Phong trào “phản toàn cầu hóa” trỗi dậy từ mấy tháng qua: Từ Hungary cho đến nước Mỹ, các chính trị gia dùng “nhân công nội, hàng nội” làm vũ khí tranh cử. Từ Vương quốc Anh đến bang Texas, người ta nói về việc rời khỏi những thể chế chung. Các đảng cực hữu lên như diều. Chuyện gì đang diễn ra?