Tag:

Christian Culas

TTCN - Tiến sĩ Christian Culas sinh năm 1964, là chuyên gia nghiên cứu về văn hóa các dân tộc thiểu số và những ảnh hưởng của sự phát triển du lịch đến cuộc sống của người dân tộc ở những làng nhỏ vùng núi. Anh làm việc cho Trung tâm Nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp và Đại học Provence (TP Marseille), với các nghiên cứu tiến hành tại Thái Lan, Lào và VN.