Tag:

Chữ đẹp

TTCT- Phần đóng vào quỹ gia tộc để cúng Tằng tổ, Cao tổ, bà Cô tổ là mười ba triệu rưỡi, để giỗ cụ khai sinh ra chi chúng ta tức ông nội của tôi với các chú là hai mốt triệu bao gồm cả đàn bà không tính trẻ con dưới sáu tuổi, vị chi còn...